BlackBerry 9720 - Uključivanje filtra e-pošte

background image

Uključivanje filtra e-pošte

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Filtri e-pošte.

3.

Odaberite potvrdni okvir uz filtar e-pošte.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.