BlackBerry 9720 - Više o filtrima e-pošte

background image

Filtri e-pošte
Više o filtrima e-pošte

Filtre e-pošte možete stvarati kako biste odredili koja se poruka e-pošte prosljeđuje na vaš pametni telefon BlackBerry, a

koja ostaje u aplikaciji e-pošte na vašem računalu.
Filtri e-pošte se primjenjuju na e-poštu u skladu s redoslijedom kojim se pojavljuju na vašem popisu filtara e-pošte. Ako

stvorite više filtara e-pošte koji se mogu primijeniti na istu poruku e-pošte, morate odrediti koji filtar će se primjenjivati prvi

na način da taj filtar postavite na više mjesto unutar popisa.