BlackBerry 9720 - Kontakt za skrivenu kopiju

background image

Kontakt za skrivenu kopiju

Kontaktu možete poslati skrivenu kopiju poruke e-pošte ili PIN poruke.

Prilikom sastavljanja poruke e-pošte ili PIN poruke pritisnite tipku

> Dodaj skrivenu kopiju.