BlackBerry 9720 - Dodavanje, promjena ili uklanjanje oznake

background image

Dodavanje, promjena ili uklanjanje oznake

Ako promijenite oznaku poruke e-pošte koju ste poslali, promijene će se vidjeti samo na vašem pametnom telefonu
BlackBerry, one se neće poslati primatelju. Ovisno o usluzi za slanje poruka koju koristite, možda nećete moći izvršiti ovaj
zadatak.

Prilikom sastavljanja ili prikaza poruke e-pošte pritisnite tipku

.

• Za dodavanje oznake pritisnite Oznaka za daljnje praćenje. Postavite svojstva oznake. Pritisnite tipku

> Spremi.

• Za promjenu oznake pritisnite Svojstva zastavice. Promijenite svojstva oznake. Pritisnite tipku

> Spremi.

• Za uklanjanje oznake pritisnite Očisti oznaku.