BlackBerry 9720 - Prikaz arhiviranih poruka

background image

Prikaz arhiviranih poruka

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Prikaži mapu.

3.

Pritisnite mapu.