BlackBerry 9720 - Postavljanje razine važnosti poruke e-pošte ili PIN poruke koju šaljete

background image

Postavljanje razine važnosti poruke e-pošte ili PIN poruke koju šaljete

Ako promijenite razinu važnosti poruke e-pošte ili PIN poruke, indikator visokog prioriteta ili indikator niskog prioriteta
prikazat će se uz tu poruku na pametnom telefonu BlackBerry. Ako primateljeva aplikacija za poruke podržava razine
važnosti poruka, primatelju će se prikazati i razina važnosti.

1.

Prilikom sastavljanja poruke e-pošte ili PIN poruke pritisnite tipku

> Opcije.

2.

Promijenite polje Važnost.

3.

Pritisnite tipku

> Spremi.

Korisnički priručnik

Poruke

102