BlackBerry 9720 - Ponovno slanje poruke

background image

Ponovno slanje poruke

Tekstnu poruku ne možete promijeniti prije ponovnog slanja.

U poslanoj poruci pritisnite tipku

.

• Za promjenu poruke pritisnite Uredi. Promijenite poruku. Pritisnite tipku

> Pošalji.

Korisnički priručnik

Poruke

103

background image

• Za promjenu primatelja pritisnite Uredi. Označite kontakt. Pritisnite tipku

> Promijeni adresu. Pritisnite novi

kontakt. Pritisnite tipku

> Pošalji.

• Za ponovno slanje neizmijenjene poruke pritisnite Pošalji ponovo.

Srodne informacije

Ne mogu poslati poruku,

44