BlackBerry 9720 - Zaustavljanje slanja poruke

background image

Zaustavljanje slanja poruke

Slanje poruke možete zaustaviti samo ako je uz poruku prikazana ikona sata.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Označite poruku.

3.

Pritisnite tipku

> Izbriši.