BlackBerry 9720 - Prilaganje datoteke poruci e-pošte

background image

Prilaganje datoteke poruci e-pošte

Prije početka: Ako želite priložiti poruku koja je spremljena na mreži vaše organizacije, vaš račun e-pošte mora koristiti
BlackBerry Enterprise Server koji podržava tu značajku. Više informacija zatražite od administratora.

Kada sastavljate poruku e-pošte, pritisnite tipku

> Priloži > Datoteka.

• Za prilaganje datoteke koja je spremljena na pametnom telefonu BlackBerry ili multimedijskoj kartici, pronađite

datoteku i pritisnite je.

• Za prilaganje datoteke koja je spremljena na mreži vaše organizacije pritisnite tipku

> Idi na. Pronađite datoteku i

pritisnite je. Ako je potrebno, unesite vjerodajnice koje koristite za povezivanje s mrežom organizacije.