BlackBerry 9720 - Sastavljanje i slanje poruke e-pošte

background image

Sastavljanje i slanje poruke e-pošte

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Sastavi poruku e-pošte.

3.

U polje Prima unesite adresu e-pošte ili ime kontakta.

4.

Sastavite poruku.

5.

Pritisnite tipku

> Pošalji.

Srodne informacije

Traženje kontakta,

218

Grupe kontakata,

226

Ne mogu poslati poruku,

44

Prilaganje datoteke poruci e-pošte,

102