BlackBerry 9720 - Prekid prosljeđivanja e-pošte na pametni telefon

background image

Prekid prosljeđivanja e-pošte na pametni telefon

Prije početka: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server koji
podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Preference e-pošte.

3.

Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite na odgovarajući račun e-pošte.

4.

Isključite potvrdni okvir Slanje e-pošte na ručni uređaj.

5.

Pritisnite tipku

> Spremi.

Kako biste ponovo uključili prosljeđivanje poruka e-poštena pametni telefon BlackBerry, označite potvrdni okvir Slanje e-
pošte na ručni uređaj.