BlackBerry 9720 - Prekid spremanja poruka e-pošte poslanih s pametnog telefona na računalo

background image

Prekid spremanja poruka e-pošte poslanih s pametnog telefona na

računalo

Prije početka: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server koji
podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

Korisnički priručnik

Poruke

110

background image

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Preference e-pošte.

3.

Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite na odgovarajući račun e-pošte.

4.

Isključite potvrdni okvir Spremi kopiju u mapu Poslane poruke.

5.

Pritisnite tipku

> Spremi.