BlackBerry 9720 - Promjena zadane klasifikacije poruka

background image

Promjena zadane klasifikacije poruka

Prije početka: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš poslovni račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server
koji podržava ovu značajku, a vaš administrator mora uključiti klasifikaciju poruka.
Vaš pametni telefon BlackBerry dizajniran je tako da prilikom slanja poruke kontaktu kojem niste ranije slali poruku niti od
njega primili poruku koristi zadanu klasifikaciju poruka. Ako ste kontaktu ranije slali poruke ili od njega primali poruke, vaš
će pametni telefon pokušati koristiti klasifikaciju poruka koja je korištena za posljednju poruku.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Zadane usluge.

3.

Promijenite polje Zadana klasifikacija.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.