BlackBerry 9720 - Promjena zadane opcije za potpisivanje i šifriranje

background image

Promjena zadane opcije za potpisivanje i šifriranje

Ovaj pametni telefon BlackBerry dizajniran je da prilikom slanja poruke kontaktu kojem ranije niste slali poruke ni od njega
primali poruke koristi zadanu opciju za potpisivanje i šifriranje. U svim ostalim slučajevima pametni telefon koristi popis
ranije poslanih poruka kako bi vam predložio opcije potpisivanja i šifriranja.

Korisnički priručnik

Poruke

128

background image

Pametni telefon možete postaviti tako da za odlazne poruke pokuša koristiti zadane opcije potpisivanja i šifriranja. Ako je,
međutim, uključena klasifikacija poruka, zadana opcija za potpisivanje i šifriranje možda se neće moći koristiti, ovisno o
sigurnosnim zahtjevima klasifikacije poruka. Ako je, na primjer, kao zadana opcija potpisivanja i šifriranja odabrana
mogućnost Potpiši, a vi sastavite odgovor na poruku koja je klasificirana kao povjerljiva, opcija potpisivanja i šifriranja
postavit će se na Potpiši i šifriraj umjesto na zadanu opciju potpisivanja i šifriranja.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Zadane usluge.

3.

Promijenite polje Zadano šifriranje.
• Kako biste za sve odlazne poruke koristili zadanu opciju potpisivanja i šifriranja, polje Prijedlog šifriranja odlazne

poruke postavite na Koristi zadano šifriranje.

• Ako želite koristiti opcije potpisivanja i šifriranja koje se temelje na ranijim porukama, polje Prijedlog šifriranja

odlazne poruke postavite na Koristi prethodne poruke.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.

Srodne informacije

Neke od opcija za potpisivanje i šifriranje nisu dostupne na mom pametnom telefonu,

131