BlackBerry 9720 - Više o klasifikaciji poruka

background image

Više o klasifikaciji poruka

Ako je vašem pametnom telefonu BlackBerry pridružen račun e-pošte koji koristi BlackBerry Enterprise Server koji

podržava ovu značajku, a vaš administrator uključi klasifikacije poruka, BlackBerry Enterprise Server primjenjuje

minimalnu količinu sigurnosnih radnji na svaku poruku koju sastavite, proslijedite ili na koju odgovarate, na temelju

klasifikacije koju pridružujete poruci. Vaš administrator određuje koju klasifikaciju poruka možete koristiti.
Ako primite poruku koja koristi klasifikacije poruka, u predmetu poruke možete vidjeti kraticu za klasifikaciju te puni opis za

klasifikaciju u tijelu poruke. Također možete vidjeti kraticu i puni opis za klasifikaciju za poslanu poruku u mapi poslanih

stavki.