BlackBerry 9720 - Indikatori privitaka u porukama sa S/MIME i PGP zaštitom

background image

Indikatori privitaka u porukama sa S/MIME i PGP zaštitom

Indikator

Opis

Poruka sadrži privitak s certifikatom.

Poruka sadrži više privitaka s certifikatima.

Poruka sadrži privitak s PGP ključem.

Poruka sadrži više privitaka s PGP ključevima.

Poruka sadrži privitak poslužitelja za certifikate.