BlackBerry 9720 - Prikaz certifikata koji se koristi za potpisivanje ili šifriranje poruke

background image

Prikaz certifikata koji se koristi za potpisivanje ili šifriranje poruke

1.

U poruci označite indikator statusa šifriranja ili indikator digitalnog potpisa.

2.

Pritisnite tipku

> Prikaži certifikat pošiljatelja ili Prikaži certifikat za šifriranje.