BlackBerry 9720 - Više o potpisivanju i šifriranju poruka

background image

Više o potpisivanju i šifriranju poruka

Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server koji podržava ovu značajku, poruci možete dodati digitalni

potpis ili je možete šifrirati kako biste porukama e-pošte i PIN porukama koje šaljete s pametnog telefona BlackBerry dodali

dodatnu razinu sigurnosti. Digitalni potpisi pomažu primateljima da provjere autentičnost i cjelovitost poruke koju šaljete.

Ako poruci dodate digitalni potpis pomoću privatnog ključa, primatelji koriste vaš javni ključ kako bi provjerili da poruka

zaista dolazi od vas te da nije izmijenjena.
Šifriranje služi za očuvanje povjerljivosti poruka. Kada šifrirate poruku, vaš pametni telefon koristi javni ključ primatelja za

šifriranje poruke. Primatelji koriste svoje privatne ključeve kako bi dešifrirali poruku.
Za slanje šifrirane PIN poruke morate imati PIN i adresu e-pošte za kontakt na vašem popisu kontakata. Pametni telefon

koristi adresu e-pošte iz popisa kontakata kako bi locirao PGP ključ ili certifikat za kontakt.