BlackBerry 9720 - Promjena boje prikaza PIN poruka

background image

Promjena boje prikaza PIN poruka

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Prikaz poruke i akcije.

3.

Kako biste promijenili boju kojom se PIN poruke prikazuju u ulaznom spremniku, isključite potvrdni okvir Prikaži PIN

poruke crvenom bojom.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.

Korisnički priručnik

Poruke

118