BlackBerry 9720 - Više o PIN porukama

background image

Više o PIN porukama

Svaki pametni telefon BlackBerry ima svoj jedinstveni PIN na bežičnoj mreži. Ako imate kontakt koji koristi pametni telefon

BlackBerry, a znate PIN tog kontakta, možete mu slati PIN poruke. PIN poruke se ne usmjeravaju kroz račun e-pošte.
Kada se vaša PIN poruka isporuči primatelju, u ulaznom spremniku se pored PIN poruke prikazuje slovo D i kvačica.