BlackBerry 9720 - Prikaz ili sakrivanje poruka u aplikaciji Poruke

background image

Prikaz ili sakrivanje poruka u aplikaciji Poruke

Možete odrediti da se poruke iz određenih računa e-pošte ne pojavljuju u aplikaciji za razmjenu poruka. Možete postaviti i
posebnu ikonu za tekstne poruke koja se prikazuje na početnom zaslonu. Ovisno o temi koju ste postavili, postoji
mogućnost da se posebna ikona automatski pojavi na zaslonu.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Upravljanje ulaznim spremnikom.

• Za sakrivanje poruka iz određenih računa e-pošte u odjeljku Računi e-pošte poništite oznaku u potvrdnom okviru

pored jednog ili više računa e-pošte.

• Kako bi se prikazivale tekstne poruke, u odjeljku Ostale vrste poruka uključite potvrdni okvir Tekstne poruke.

3.

Pritisnite tipku

> Spremi.