BlackBerry 9720 - Spremanje kartice kontakta iz poruke

background image

Spremanje kartice kontakta iz poruke

Ako u poruci primite karticu kontakta, možete je spremiti, a podaci o kontaktu se dodaju na vaš popis kontakata.

1.

U poruci označite karticu kontakta.

2.

Pritisnite tipku

> Prikaži privitak.

3.

Pritisnite tipku

.

4.

Pritisnite jednu od sljedećih stavki:
• Dodaj u kontakte
• Ažuriraj kontakt

Korisnički priručnik

Poruke

121