BlackBerry 9720 - Promjena načina na koji se grupiraju poruke e-pošte

background image

Promjena načina na koji se grupiraju poruke e-pošte

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Stil prikaza > Grupiraj prema predmetu ili Pojedinačne poruke.