BlackBerry 9720 - Sakrivanje arhiviranih i poslanih poruka u aplikaciji Poruke

background image

Sakrivanje arhiviranih i poslanih poruka u aplikaciji

Poruke

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Prikaz poruke i akcije.

• Kako biste sakrili arhivirane poruke, uključite potvrdni okvir Sakrij arhivirane poruke.
• Kako biste sakrili poslane poruke, uključite potvrdni okvir Sakrij poslane poruke.

3.

Pritisnite tipku

> Spremi.