BlackBerry 9720 - Sakrivanje indikatora novih ili nepročitanih poruka

background image

Sakrivanje indikatora novih ili nepročitanih poruka

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Prikaz poruke i akcije.

• Za sakrivanje indikatora nove poruke poništite odabir potvrdnog okvira Prikaži indikator nove poruke.
• Kako biste sakrili indikator nepročitanih poruka, potvrdni okvir Prikaži broj poruka postavite na Ništa.

3.

Pritisnite tipku

> Spremi.