BlackBerry 9720 - Uključivanje ćelijskog razašiljanja

background image

Uključivanje ćelijskog razašiljanja

Prije početka: Kako bi se ovaj zadatak mogao izvršiti, vaš pametni telefon BlackBerry mora koristiti SIM karticu, a davatelj
usluga bežične mreže mora postaviti kanal ćelijskog razašiljanja za SIM karticu ili vam dati ID kanala ćelijskog razašiljanja.
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže i bežičnoj mreži s kojom je pametni telefon povezan, ova značajka možda neće biti
podržana.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Ćelijsko razašiljanje.

3.

Odaberite potvrdni okvir Omogući ćelijsko razašiljanje.
• Ako je na zaslonu prikazan jedan ili više kanala ćelijskog razašiljanja, odaberite potvrdni okvir uz kanal.
• Ako na zaslonu nije prikazan nijedan kanal ćelijskog razašiljanja, označite polje Prazno. Pritisnite tipku

>

Dodaj kanal. Unesite ID kanala i nadimak. Pritisnite U redu.

4.

Odaberite potvrdni okvir uz jezik.

5.

Pritisnite tipku

> Spremi.

Kako biste isključili ćelijsko razašiljanje, isključite potvrdni okvir Omogući ćelijsko razašiljanje. Prije no što isključite ćelijsko
razašiljanje, provjerite ne koristi li davatelj usluga bežične mreže ćelijsko razašiljanje za upravljanje uslugama, poput
preferiranih tarifa, na temelju vaše lokacije.

Srodne informacije

Korisnički priručnik

Poruke

115

background image

Ne mogu uključiti ćelijsko razašiljanje,

144