BlackBerry 9720 - Prilaganje kartice kontakta poruci

background image

Prilaganje kartice kontakta poruci

Karticu kontakta možete priložiti poruci e-pošte, PIN poruci ili tekstnoj poruci.

1.

Kada sastavljate poruku e-pošte, pritisnite tipku

> Priloži > Kontakt.

2.

Pronađite kontakt i označite ga.

3.

Pritisnite tipku

> Nastavi.

Srodne informacije

Tekstnoj poruci ne mogu priložiti datoteku,

144