BlackBerry 9720 - Prilaganje multimedijske datoteke, kartice kontakta, sastanka ili lokacije tekstnoj poruci

background image

Prilaganje multimedijske datoteke, kartice kontakta, sastanka ili lokacije tekstnoj poruci,

114

Prilaganje multimedijske datoteke, kartice kontakta, sastanka ili lokacije

tekstnoj poruci

Prije početka: Kako biste priložili videozapis, morate ga snimiti u MMS načinu rada.

1.

Kada sastavljate tekstnu poruku, pritisnite tipku

> Priloži.

2.

Pritisnite vrstu privitka.

3.

Pritisnite datoteku.

Srodne informacije

Tekstnoj poruci ne mogu priložiti datoteku,

144