BlackBerry 9720 - Više o tekstnim porukama

background image

Više o tekstnim porukama

Za slanje i primanje tekstnih poruka davatelj usluga bežične mreže mora postaviti vašu tarifu za bežične usluge za slanje

tekstnih poruka. Ovisno o vašem davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
Ovisno o jeziku koji koristite za pisanje tekstnih poruka, vaše se poruke mogu prikazivati primateljima u drugačijem obliku

od očekivanog.
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, možete slati i primati sljedeće multimedijske datoteke unutar tekstnih

poruka: .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf (vCard), .ics (iCalendar), .avi, .mpg ili .mov.
Ako je pametnom telefonu BlackBerry pridruženo više od jednog broja telefona, vaš pametni telefon šalje tekstne poruke

koristeći prvi telefonski broj koji se pojavljuje u polju Moj broj u aplikaciji telefona.