BlackBerry 9720 - Pravna napomena

background image

Pravna napomena

©

2013 Research In Motion Limited. Sva prava pridržana. BlackBerry

®

, RIM

®

, Research In Motion

®

i srodni zaštitni znakovi,

nazivi i logotipi vlasništvo su tvrtke Research In Motion Limited i registrirani su i/ili se koriste u SAD-u i drugim državama
širom svijeta.
AOL je zaštitni znak tvrtke AOL LLC. iTunes je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. Bluetooth je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG.
DataViz, Documents To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go i Word To Go su zaštitni znakovi tvrtke DataViz, Inc. UMTS je
zaštitni znak organizacije European Telecommunications Standard Institute. Gears, Google Mail i Google Talk su zaštitni
znakovi tvrtke Google Inc. GSM i Global System for Mobile Communications su zaštitni znakovi tvrtke GSM MOU
Association. IBM, Groupon je zaštitni znak tvrtke Groupon, Inc. Domino, Lotus, iNotes i Notes su zaštitni znakovi tvrtke
International Business Machines Corporation. JavaScript je zaštitni znak tvrtke Oracle i/ili njenih podružnica. Microsoft,
Hotmail, Outlook, Windows Live i Windows Media su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation. Novell i GroupWise su
zaštitni znakovi tvrtke Novell, Inc. PGP, PGP Desktop Professional i Univerzalni PGP poslužitelj su zaštitni znakovi tvrtke
PGP Corporation. RSA je zaštitni znak tvrtke RSA Security. vCard je zaštitni znak tvrtke Internet Mail Consortium. Wi-Fi, Wi-
Fi Protected Access (Zaštićeni Wi-Fi pristup), Wi-Fi Protected Setup i WPA su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance. Yahoo!
je zaštitni znak tvrtke Yahoo! Inc. Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.
Handwriting Recognition Engine (c) 1998-2010 je proizvod tvrtke HanWang Technology Co., Ltd. Sva prava pridržana.
Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) za zaštitu intelektualnog
vlasništva, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj koristi WMDRM softver za pristupanje sadržaju koji je zaštićen pomoću
tehnologije WMDRM. Ako WMDRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu od tvrtke Microsoft tražiti
opoziv mogućnosti softvera da koristi WMDRM ili da reproducira sadržaj zaštićen od preslikavanja. Ovaj opoziv ne utječe na
nezaštićeni sadržaj. Prilikom preuzimanja licenci za zaštićeni sadržaj prihvaćate da tvrtka Microsoft može priložiti popis za
opoziv uz licence. Vlasnici sadržaja mogu od vas zahtijevati nadogradnju za WMDRM za pristup njihovom sadržaju. Ako
odbijete provođenje nadogradnju, nećete moći pristupiti sadržaju koji zahtjeva nadogradnju.
Dijelovi programa BlackBerry

®

Device Software pod zaštitom su autorskih prava

©

2007-2008 The FreeType Project

(

www.freetype.org

). Sva prava pridržana.

Ova dokumentacija uključujući svu dokumentaciju ovdje navedenu pozivanjem, kao što je dokumentacija koja se nalazi ili
je dostupna na

www.blackberry.com/go/docs

pružena je i dostupna "KAKO JEST" i "U OBLIKU U KOJEM JE DOSTUPNA"

te bez bilo kakvih uvjeta, odobrenja, jamstava i zastupanja tvrtke Research In Motion Limited i njenih pridruženih tvrtki
("RIM"), a tvrtka RIM ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve tipografske, tehničke i druge netočnosti, pogreške ili
propuste u ovoj dokumentaciji. Kako bi se zaštitilo vlasništvo tvrtke RIM i povjerljivi podaci i/ili poslovne tajne, neki aspekti
RIM tehnologije u ovom dokumentu mogu biti opisani općim terminima. RIM pridržava pravo na povremenu izmjenu
podataka koji se nalaze u ovom dokumentu; no, RIM se ne obavezuje na unošenje izmjena, ažuriranja, poboljšanja ili
osiguravanje drugih dodataka ovom dokumentu pravovremeno ili bilo kada.
Ova dokumentacija može sadržati reference izvora informacija, hardvera ili softvera, proizvoda ili usluga treće strane,
uključujući komponente i sadržaj poput sadržaja zaštićenog autorskim pravima i/ili web-stranice treće strane (pod
zajedničkim nazivom "proizvodi i usluge treće strane"). RIM ne upravlja niti je odgovoran za proizvode i usluge treće strane,
bez ograničenja uključujući sadržaj, točnost, sukladnost autorskim pravima, kompatibilnost, performanse, pouzdanost,
zakonitost, doličnost, veze ili bilo koji drugi aspekt proizvoda i usluga treće strane. Uključivanje reference proizvoda i usluga

Korisnički priručnik

Pravna napomena

418

background image

treće strane u ovu dokumentaciju ne podrazumijeva promicanje treće strane ili proizvoda i usluga treće strane od strane
tvrtke RIM na bilo koji način.
OSIM DO MJERE KOJA JE IZRIČITO ZABRANJENA PRIMENJIVIM ZAKONOM U VAŠOJ JURISDIKCIJI, NA OVAJ SE NAČIN
ISKLJUČUJU SVI UVJETI, PODRŠKA, JAMSTVA I IZJAVE, IZRIČITE ILI IMPLICIRANE, ŠTO, BEZ OGRANIČENJA
OBUHVAĆA, SVE UVJETE, PODRŠKU, JAMSTVA, IZJAVE I JAMSTVA O TRAJNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU
SVRHU ILI UPOTREBU, PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, KVALITETE ZA PRODAJU, NEKRŠENJE, ZADOVOLJAVAJUĆU
KVALITETU ILI NASLOV, KOJE PROIZILAZE IZ STATUTA, OBIČAJA, POSLOVNOG POSTUPKA ILI TRGOVINE ILI ONIH KOJI
SU U VEZI S DOKUMENTACIJOM I NJENOM UPOTREBOM, S PERFORMANSAMA SOFTVERA, HARDVERA I USLUGA ILI
NJIHOVIM NEDOSTATKOM I PROIZVODIMA I USLUGAMA TREĆIH STRANA KOJI SU OVDJE NAVEDENI. MOŽETE IMATI I
DRUGA PRAVA KOJA OVISE O DRŽAVI ILI POKRAJINI. NEKE JURISDIKCIJE MOŽDA NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE ILI
OGRANIČENJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA I UVJETA. DO MJERE KOJU DOPUŠTA ZAKON, SVA IMPLICIRANA JAMSTVA ILI
UVJETI POVEZANI S DOKUMENTACIJOM, DO MJERE DA SE NE MOGU ISKLJUČITI KAO ŠTO JE NAVEDENO IZNAD, ALI
SE MOGU OGRANIČITI, NA OVAJ NAČIN OGRANIČAVAJU SE NA DEVEDESET (90) DANA OD DATUMA PRVE NABAVE
DOKUMENTACIJE ILI PROIZVODA KOJI PREDSTAVLJA PREDMET ZAHTJEVA.
DO MAKSIMALNOG ZAKONOM DOPUŠTENOG STUPNJA U VAŠOJ JURISDIKCIJI, NI U KOJEM SLUČAJU RIM NEĆE BITI
ODGOVORAN ZA BILO KOJU VRSTU ŠTETE KOJA SE ODNOSI NA OVU DOKUMENTACIJU ILI NJENU PRIMJENU, NITI ZA
USPJEŠNU ILI NEUSPJEŠNU IZVEDBU BILO KOJEG SOFTVERA, HARDVERA, USLUGE ILI PROIZVODA I USLUGA TREĆE
STRANE KOJI SU OVDJE NAVEDENI, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA SLJEDEĆE ŠTETE: IZRAVNE, POSLJEDIČNE,
PRIMJERNE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE, POSEBNE, KAZNENE ILI POOŠTRENE MJERE ODŠTETE, ODŠTETU ZA GUBITAK
DOBITI ILI PRIHODA, NEUSPJELU REALIZACIJU OČEKIVANE UŠTEDE, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK POSLOVNIH
INFORMACIJA, GUBITAK POSLOVNE MOGUĆNOSTI ILI PROMJENU ILI GUBITAK PODATAKA, NEUSPJELO SLANJE ILI
PRIMANJE PODATAKA, PROBLEME POVEZANE S BILO KOJOM APLIKACIJOM KOJA SE KORISTI S RIM PROIZVODIMA I
USLUGAMA, TROŠKOVE PREKIDA RADA, NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA RIM PROIZVODA ILI USLUGA ILI BILO KOJEG
NJIHOVOG DIJELA ILI BILO KOJE USLUGE PRIJENOSA PODATAKA, TROŠKOVE ZAMJENSKIH PROIZVODA, TROŠKOVE
POKRIĆA, SREDSTAVA ILI USLUGA TROŠKOVE KAPITALA ILI DRUGIH SLIČNIH NOVČANIH GUBITAKA, BEZ OBZIRA
JESU LI TAKVE ŠTETE BILE PREDVIĐENE ILI NE, TE ČAK I AKO JE TVRTKA RIM BILA OBAVJEŠTENA O MOGUĆNOSTI
TAKVE ŠTETE.
DO MAKSIMALNOG ZAKONOM DOPUŠTENOG STUPNJA U VAŠOJ JURISDIKCIJI, RIM PREMA VAMA NEĆE IMATI
NIKAKVE DRUGE OBAVEZE, DUŽNOSTI ILI ODGOVORNOSTI U UGOVORU, DELIKTU ILI NA DRUGI NAČIN, UKLJUČUJUĆI
BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA NEMAR ILI STROGU ODGOVORNOST.
OVDJE NAVEDENA OGRANIČENJA, ISKLJUČIVANJA I ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI PRIMJENJUJU SE: (A) BEZ
OBZIRA NA NAČIN DJELOVANJA, ZAHTJEV ILI VAŠU AKCIJU, UKLJUČUJUĆI (ALI BEZ OGRANIČENJA NA) KRŠENJE
UGOVORA, NEMAR, DELIKT, STROGU ODGOVORNOST ILI BILO KAKVU DRUGU ZAKONSKU TEORIJU I VRIJEDE BEZ
OBZIRA NA TEMELJNO KRŠENJE ILI KRŠENJA ILI NEUSPJEH OSNOVNE SVRHE OVOG UGOVORA ILI BILO KOJEG
PRAVNOG LIJEKA KOJI JE U NJEMU NAVEDEN; I (B) NA RIM I SRODNE TVRTKE, NJIHOVE PRAVNE NASLJEDNIKE,
OPUNOMOĆENIKE, ZASTUPNIKE, DOBAVLJAČE (UKLJUČUJUĆI DAVATELJE USLUGA EMITIRANJA) I NJIHOVE
DIREKTORE, ZAPOSLENIKE I NEZAVISNE PODUGOVARAČE.
UZ GORE NAVEDENA OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA, NI U KOJEM SLUČAJU KOJI DIREKTOR, ZAPOSLENIK,
ZASTUPNIK, DISTRIBUTER, DOBAVLJAČ, NEOVISNI PODUGOVARAČ TVRTKE RIM ILI BILO KOJE PARTNERSKE TVRTKE
SNOSITI BILO KAKVU ODGOVORNOST KOJA PROIZLAZI IZ ILI SE ODNOSI NA OVU DOKUMENTACIJU.

Korisnički priručnik

Pravna napomena

419

background image

Prije pretplate, instalacije ili upotrebe bilo kojeg proizvoda ili usluge treće strane, vaša je dužnost osigurati podršku svog
davatelja usluga emitiranja za sve potrebne značajke. Neki davatelji usluga emitiranja možda ne nude funkcionalnost
pretraživanja Interneta u okviru pretplate na uslugu BlackBerry

®

Internet Service. Od svog davatelja usluga zatražite

informacije o dostupnosti, uvjetima roaminga, programima usluga i značajkama. Instalacija ili upotreba proizvoda i usluga
treće strane s proizvodima i uslugama tvrtke RIM može zahtijevati jedan ili više patenata, zaštitnih znakova, autorskih prava
ili drugih licenci kako bi se izbjeglo kršenje prava treće strane. Isključivo ste vi odgovorni za određivanje hoćete li koristiti
proizvode i usluge treće strane te jesu li za to potrebne kakve licence treće strane. Ako su takve licence potrebne, sami ste
ih dužni pribaviti. Zabranjena je instalacija ili upotreba proizvoda i usluga treće strane dok se ne pribave sve potrebne
licence. Svi proizvodi i usluge treće strane koji se daju uz proizvode i usluge tvrtke RIM vama se pružaju kao pogodnost i
daju se "KAKO JESU", bez ikakvih izričitih ili impliciranih uvjeta, podržavanja, jamstava i predstavljanja od strane tvrtke RIM
i RIM ne preuzima nikakvu odgovornost za iste. Vaša upotreba proizvoda i usluga treće strane podložna je vašoj suglasnosti
s uvjetima zasebnih licenci i ostalih srodnih ugovora s trećim stranama, osim u onim dijelovima u kojima je takva upotreba
pokrivena licencom ili drugim ugovorom s tvrtkom RIM.
Određene značajke navedene u ovoj dokumentaciji zahtijevaju minimalnu verziju softvera BlackBerry Enterprise Server,
BlackBerry Desktop Software i/ili BlackBerry Device Software.
Uvjeti upotrebe bilo kojeg RIM proizvoda ili usluge navedeni su u zasebnoj licenci ili ugovoru s tvrtkom RIM. NIJEDAN DIO
OVE DOKUMENTACIJE NEMA ZA SVRHU NADOMJESTITI BILO KOJI PISANI UGOVOR ILI JAMSTVO TVRTKE RIM ZA BILO
KOJI RIM PROIZVOD ILI USLUGU OSIM OVE DOKUMENTACIJE.
Licencirao QUALCOMM Incorporated pod jednim ili više sljedećih patenata u SAD-u i/ili njihovim prijepisima u drugim
državama:

5,490,165

5,504,773

5,506,865

5,511,073

5,228,054

5,535,239

5,267,261

5,544,196

5,568,483

5,337,338

5,600,754

5,414,796

5,657,420

5,416,797

5,659,569

5,710,784

5,778,338

Autorska prava (c) 1999-2006, Upravno vijeće Sveučilišta Illinois
Sva prava pridržana.
Ispitivanje radnih karakteristika softvera Iperf
Mark Gates
Ajay Tirumala
Jim Ferguson
Jon Dugan
Feng Qin
Kevin Gibbs

Korisnički priručnik

Pravna napomena

420

background image

John Estabrook
Nacionalni laboratorij za primijenjena istraživanja mreža (National Laboratory for Applied Network Research)
Nacionalni centar za primjene superračunala (National Center for Supercomputing Applications)
Sveučilište Illinois, Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

Ovime se svakoj osobi koja posjeduje ovaj softver (Iperf) i pridružene datoteke s dokumentacijom ("Softver") dopušta da
Softver koristi bez naknade i bez ograničenja, uključujući (bez ograničavanja na) pravo korištenja, kopiranja, izmjene,
spajanja, objavljivanja, distribucije, podlicenciranja i/ili prodavanja kopija Softvera, te da to omogući svima kojima
isporučuje Softver, pod sljedećim uvjetima:

• Ponovne distribucije izvornog koda moraju zadržati iznad navedenu obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i

sljedeće izjave o odricanju od odgovornosti.

• Ponovne distribucije u binarnom obliku u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se isporučuju u okviru distribucije

moraju reproducirati iznad navedenu obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće izjave o odricanju od
odgovornosti.

• Nazivi Sveučilišta Illinois niti laboratorija NCSA, kao ni imena njihovih suradnika, ne smiju se bez izričitog prethodnog

pisanog dopuštenja koristiti za potvrđivanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog Softvera.

SOFTVER SE ISPORUČUJE "U VIĐENOM STANJU", BEZ BILO KAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA,
UKLJUČUJUĆI (BEZ OGRANIČAVANJA NA) JAMSTVO TRŽIŠNOG POTENCIJALA, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU
NAMJENU I OBEŠTEĆENJA. SURADNICI NA SOFTVERU ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NA SOFTVER NE SNOSE
ODGOVORNOST ZA BILO KAKVA POTRAŽIVANJA, ŠTETE ILI DRUGE OBVEZE, BEZ OBZIRA RADI LI SE OBVEZAMA U
DJELU, UGOVORNIM OBVEZAMA, SUDSKIM POSTUPCIMA ILI DRUGIM OBVEZAMA, KOJI PROIZLAZE IZ SOFTVERA,
POVEZANI SU S NJIM ILI SE ODNOSE NA POSLOVE SA SOFTVEROM.
PCRE je biblioteka funkcija za podršku regularnim izrazima čije su sintaksa i semantika u najvećoj mogućoj mjeri slične
onima u programskom jeziku Perl 5.
Ovo je JavaScriptCore varijanta biblioteke PCRE. Iako je ova biblioteka pokrenuta kao kopija biblioteke PCRE, mnoge
značajke biblioteke PCRE su uklonjene.
Autorska prava (c) 1997-2005 Sveučilište Cambridge. Sva prava pridržana.
Ponovna distribucija i korištenje u obliku izvornog koda i binarnom obliku sa ili bez izmjena dopušteni su pod sljedećim
uvjetima:

• Ponovne distribucije izvornog koda moraju zadržati iznad navedenu obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i

sljedećih izjava o odricanju od odgovornosti.

• Ponovne distribucije u binarnom obliku u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se isporučuju u okviru distribucije

moraju reproducirati iznad navedenu obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju od
odgovornosti.

• Nazivi Sveučilišta Cambridge niti tvrtke Apple Inc., kao ni imena njihovih suradnika, ne smiju se bez izričitog

prethodnog pisanog dopuštenja koristiti za potvrđivanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog Softvera.

Korisnički priručnik

Pravna napomena

421

background image

SURADNICI NA SOFTVERU I VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NA NJEGA ISPORUČUJU OVAJ SOFTVER "U VIĐENOM
STANJU", BEZ BILO KAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI (BEZ OGRANIČAVANJA NA)
JAMSTVO TRŽIŠNOG POTENCIJALA, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU I OBEŠTEĆENJA. VLASNICI AUTORSKIH
PRAVA NA SOFTVER NITI SURADNICI NA SOFTVERU NE SNOSE ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE,
SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA NA, NABAVKU
ZAMJENSKIH ROBA ILI USLUGA, NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK PROFILA ILI PREKID
POSLOVANJA), BEZ OBZIRA NA TO KOJI IM JE UZROK I TEMELJE LI SE NA UGOVORNIM OBVEZAMA, NEPRIDRŽAVANJU
UGOVORNIH OBVEZA ILI SUDSKIM POSTUPCIMA (UKLJUČUJUĆI NEMAR I DRUGO), KOJE NA BILO KOJI NAČIN
PROIZLAZE IZ KORIŠTENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE POSTOJALO SAZNANJE O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA.
Pametni telefon BlackBerry, broj modela: RFU81UW

To je Wi-Fi uređaj podložan ograničenjima upotrebe u nekim zemljama članicama Europske unije.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom

Tiskano u Kanadi

Korisnički priručnik

Pravna napomena

422