BlackBerry 9720 - Prilikom usmjeravanja pjesme ili videozapisa prikazuje se odzivnik za prebacivanje na drugu mrežu

background image

Prilikom usmjeravanja pjesme ili videozapisa prikazuje

se odzivnik za prebacivanje na drugu mrežu

Ako se prikaže odzivnik za prebacivanje na drugu mrežu, pjesme ili videozapisi ne mogu se usmjeriti pomoću internetske
veze koju koristite. Ako se prebacite na drugu mrežu, mogu se naplaćivati dodatne naknade. Dodatne informacije zatražite
od davatelja bežičnih usluga ili administratora.

Ako ne želite da se ovaj odzivnik ponovo prikazuje, u pregledniku pritisnite tipku

> Opcije. U odjeljku Općenito,

ispod opcije Pitaj prije isključite potvrdni okvir Prebacivanje na mrežu prijenosnika za usmjeravanje multimedijskih
sadržaja.