BlackBerry 9720 - Premještanje knjižne oznake za web-stranicu

background image

Premještanje knjižne oznake za web-stranicu

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.

2.

Pritisnite tipku

> Knjižne oznake.

3.

Označite knjižnu oznaku.

4.

Pritisnite tipku

> Premjesti.

5.

Pritisnite novu lokaciju.

Korisnički priručnik

Preglednik

191