BlackBerry 9720 - Promjena ili brisanje knjižne oznake za web-stranicu

background image

Promjena ili brisanje knjižne oznake za web-stranicu

Možda nećete moći promijeniti ili izbrisati knjižne oznake koje je dodao vaš davatelj usluga bežične mreže.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.

2.

Pritisnite Knjižne oznake.

3.

Označite knjižnu oznaku.

4.

Pritisnite tipku

.

• Za promjenu knjižne oznake pritisnite Uredi. Promijenite knjižnu oznaku. Pritisnite tipku

. Pritisnite Spremi.

• Za brisanje knjižne oznake pritisnite Izbriši.