BlackBerry 9720 - Prikaz odzivnika prije zatvaranja preglednika ili usmjeravanja multimedijskog sadržaja s interneta

background image

Prikaz odzivnika prije zatvaranja preglednika ili usmjeravanja

multimedijskog sadržaja s interneta

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije.

3.

U odjeljku Općenito, pod Pitaj prije, učinite nešto od sljedećeg:
• Kako bi se prikazao odzivnik u kojem ćete potvrditi da želite zatvoriti preglednik kada je otvoreno više kartica,

odaberite potvrdni okvir Zatvaranje kartica pri izlazu.

• Kako bi se prikazao odzivnik koji potvrđuje da želite zatvoriti preglednik nakon što pritisnete tipku

, uključite

potvrdni okvir Zatvaranje preglednika pomoću tipke za vraćanje.

• Kako bi se prije nego što pametni telefon BlackBerry upotrijebi portal preglednika davatelja usluga bežične mreže

za usmjeravanje multimedijskih sadržaja s interneta prikazao odzivnik, odaberite potvrdni okvir Prebacivanje na

mrežu prijenosnika za usmjeravanje multimedijskih sadržaja.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.