BlackBerry 9720 - Uključivanje geolokacije u pregledniku

background image

Uključivanje geolokacije u pregledniku

Ako u pregledniku uključite geolokaciju, neke web-stranice moći će odrediti vašu približnu lokaciju.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije.

3.

U odjeljku Privatnost i sigurnost uključite potvrdni okvir Omogući geolokaciju.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.

Kada posjetite web-mjesto koje traži vašu lokaciju, prikazat će se dijaloški okvir. Ako odaberete potvrdni okvir Nemoj
ponovo pitati za ovo web-mjesto, web-mjesto i dopuštenja koja postavite spremit će se u odjeljku Geolokacijska
dopuštenja u opcijama preglednika.