BlackBerry 9720 - Otvaranje, reprodukcija ili preuzimanje datoteke s web-stranice

background image

Otvaranje, reprodukcija ili preuzimanje datoteke s web-stranice

Istovremeno možete preuzeti više datoteka. Kada preuzmete datoteku, prikazat će se zaslon Preuzimanja kako biste mogli
provjeriti napredak svog preuzimanja.

Na web-stranici pritisnite datoteku koju želite otvoriti, reproducirati ili preuzeti.
• Ako datoteku želite otvoriti ili reproducirati, pritisnite Otvori.
• Ako želite preuzeti datoteku, u dijaloškom okviru Spremi pritisnite Da.

Korisnički priručnik

Preglednik

189