BlackBerry 9720 - Push opcije za preglednik

background image

Push opcije za preglednik

Opcija

Opis

Obrada MDS-a

Postavite hoće li pametni telefon BlackBerry prihvatiti push poruke preglednika od BlackBerry

Enterprise Server ili BlackBerry Internet Service.

MDS glavna računala

Postavite hoće li pametni telefon prihvatiti push poruke od svih BlackBerry Enterprise Server

instanca ili značajke BlackBerry Internet Services.

Obrada SMSC-a

Postavite hoće li vaš pametni telefon prihvaćati poruke koje se temelje na SMS-u.

SMSC glavna računala

Postavite s kojih će SMSC glavnih računala vaš pametni telefon prihvaćati push poruke

preglednika. Za prihvaćanje push poruka preglednika od SMSC glavnog računala unesite broj

telefona SMSC glavnog računala.

Obrada IP-a

Postavite hoće li vaš pametni telefon prihvaćati push poruke preglednika koje web-aplikacije

šalju putem WAP pristupnika.

IP glavna računala

Postavite s kojih će WAP pristupnika vaš pametni telefon prihvaćati push poruke preglednika.

Za prihvaćanje push poruka preglednika od određenog IP glavnog računala unesite IP adresu

WAP pristupnika.