BlackBerry 9720 - Opcije zaštite preglednika

background image

Opcije zaštite preglednika

Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, možda nećete moći promijeniti opcije zaštite preglednika.
Ako promijenite opciju zaštite preglednika, to može utjecati na druge aplikacije na pametnom telefonu BlackBerry koje
pristupaju poslužitelju.

Opcija

Opis

Dopusti SSL 3.0

Odredite prihvaća li vaš preglednik SSL veze. Ako ne odaberete ovu opciju, vaš

preglednik dopustit će samo TLS veze.

Dopusti ponovne pregovore koji nisu

sigurni

Odredite prihvaća li vaš preglednik veze s poslužiteljima koji dopuštaju ponovne

pregovore koji nisu sigurni. Ako ne odaberete ovu opciju, možda nećete moći

otvoriti neka web-mjesta.

Snaga šifriranja

Odredite hoće li vaš preglednik prihvaćati i slati samo podatke koji su šifrirani

pomoću 128-bitnog šifriranja. Kako biste prihvatili i poslali samo podatke koji su

šifrirani pomoću 128-bitnog šifriranja, ovo polje postavite na opciju Samo jaki.

Kako biste prihvaćali i slali podatke koji su šifrirani 128-bitnim šifriranjem ili 56-

bitnim šifriranje, ovo polje postavite na opciju Dopusti slabe.

Snaga obrade

Odredite hoće li vaš preglednik prihvatiti podatke sa slabim algoritmima obrade

ili će prihvaćati podatke samo s jakim algoritmima obrade. Što je algoritam

obrade jači, to je vaš pregled sigurniji. Kako biste prihvatili podatke sa slabim

algoritmima obrade, ovo polje postavite na Dopusti slabe. Kako biste prihvatili

samo podatke s jakim algoritmima obrade, polje postavite na Samo jaki. Kako bi

se prilikom prihvaćanja podataka sa slabim algoritmima obrade prikazao

odzivnik, polje postavite na Pitaj. Ovisno o opcijama koje je vaš administrator

postavio, možda nećete moći promijeniti ovu opciju.

Iznimke poslužitelja

Pregledajte popis prihvaćenih poslužitelja koji imaju probleme s certifikatima.

Ako želite poništiti dopuštenje povezivanja s web-mjestom koje ima problem s

certifikatom, označite iznimku poslužitelja. Pritisnite tipku

> Izbriši.

Srodne informacije