BlackBerry 9720 - Učinite više s rezultatima pretraživanja poruka

background image

Učinite više s rezultatima pretraživanja poruka

1.

U rezultatima pretraživanja označite poruku.

2.

Pritisnite tipku

.

• Kako biste pregledali više dostupnih rezultata pretraživanja, pritisnite Dohvati još rezultata.
• Kako biste poruku koju ste označili dodali u spremnik ulaznih poruka, pritisnite Dodaj.
• Kako biste sve poruke iz rezultata pretraživanja dodali u spremnik ulaznih poruka, pritisnite Dodaj sve.
• Kako biste izbrisali rezultate pretraživanja, pritisnite Izbriši pretraživanje.
• Kako biste pokrenuli novo pretraživanje, pritisnite Pretraži prema.

OPREZ: Ako poruku izbrišete iz rezultata pretraživanja poruka, poruka će se izbrisati i iz spremnika ulaznih poruka ili
aplikacije za e-poštu na računalu.