BlackBerry 9720 - Aplikacija se ne otvara kada pritisnem funkcijsku tipku

background image

Aplikacija se ne otvara kada pritisnem funkcijsku tipku

Pokušajte sljedeće:

• Ako to niste učinili, dodijelite aplikaciju tipki.
• Provjerite niste li izbrisali aplikaciju koja je dodijeljena tipki.

Srodne informacije

Dodjela aplikacije funkcijskoj tipki,

256

Korisnički priručnik

Prikaz na zaslonu

268