BlackBerry 9720 - Više o organiziranju ikona aplikacija

background image

Više o organiziranju ikona aplikacija

Ikone aplikacija mogu se prikazivati na početnom zaslonu ili u mapama na početnom zaslonu. U slučaju da ne vidite sve

ikone aplikacija, postoji mogućnost da su skrivene. Sve ikone aplikacija možete učiniti vidljivima na početnom zaslonu ili u

mapama odabirom opcije Prikaži sve u izborniku početnog zaslona.
Možete preurediti ikone aplikacija i na taj način promijeniti redoslijed prikazivanja ikona na početnom zaslonu. Također

možete stvarati i brisati mape, mijenjati stil ikona mape za mape koje ste stvorili, kao i pomicati ikone aplikacije u mape i iz

mapa.
Možete i odabrati koja će se okna prikazati na početnom zaslonu tako da odaberete značajku Upravljanje oknima u

izborniku početnog zaslona.