BlackBerry 9720 - Savjeti: Oslobađanje prostora radi optimizacije rada pametnog telefona

background image

Savjeti: Oslobađanje prostora radi optimizacije rada

pametnog telefona

Na pametnom telefonu BlackBerry pokušajte sačuvati najmanje 10 MB slobodne aplikacijske memorije. Ako vam se čini da
pametni telefon sporo radi, pokušajte nešto od sljedećeg:

Zatvorite sve aplikacije koje ne koristite.

Pritisnite i zadržite tipku

sve dok se ne prikaže

značajka za prebacivanje aplikacije. Pritisnite ikonu
aplikacije. Pritisnite tipku

> Zatvori ili Izlaz.

Provjerite koliko vam je slobodnog prostora preostalo u
aplikacijskoj memoriji.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Uređaj > Spremište.

Korisnički priručnik

Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice

353

background image

Pronađite i izbrišite aplikacije i teme koje ne trebate.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Uređaj > Upravljanje aplikacijom. Za pregled
detalja o korištenju memorije i procesora pametnog
telefona prstom po dodirnoj plohi povucite desno ili lijevo.
Za brisanje aplikacije ili teme pritisnite stavku. Pritisnite
Izbriši.

Izbrišite jezike koje ne koristite.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Postavke.
Pritisnite Jezici i načini unosa.

Izbrišite prethodno posjećene stranice i očistite
međumemoriju.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik. Pritisnite
tipku

> Opcije. Idite na odjeljak Očisti podatke o

pregledu.

Izbrišite poruke.

Označite poruku. Pritisnite i zadržite tipku

. Povucite

prstom prema gore ili dolje po dodirnoj plohi. Otpustite
tipku

. Pritisnite tipku

> Izbriši poruke.

Ili označite datum. Pritisnite tipku

> Izbriši

prethodno.

Skratite vrijeme čuvanja poruka e-pošte i unosa kalendara
na pametnom telefonu.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke ili ikonu
Kalendar. Pritisnite tipku

> Opcije.

Isključite spremanje poslanih poruka na pametni telefon.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke. Pritisnite
tipku

> Opcije > Preference e-pošte.

Primajte samo prvi dio dugih poruka e-pošte i odaberite
želite li preuzeti dodatni sadržaj.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke. Pritisnite
tipku

> Opcije > Prikaz poruke i akcije.

Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Srodne informacije

Promjena načina na koji pametni telefon sprema unose kalendara,

211

Brisanje jezika s pametnog telefona,

259

Korisnički priručnik

Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice

354

background image

Rješavanje problema: Prostor za spremanje

podataka i multimedijske kartice

Moj pametni telefon ne prepoznaje multimedijsku

karticu

Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:

• Provjerite je li multimedijska kartica ispravno umetnuta u pametni telefon BlackBerry. Dodatne informacije o umetanju

multimedijske kartice u pametni telefon potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz uređaj.

• U opcijama multimedijske kartice provjerite je li uključena podrška za multimedijsku karticu.
• Ako se u opcijama multimedijske kartice prikazuje poruka za formatiranje multimedijske kartice, isključite pametni

telefon iz računala. Formatirajte multimedijsku karticu.
OPREZ: Formatiranje multimedijske kartice s nje će izbrisati sve datoteke.

Srodne informacije

Uključivanje ili isključivanje podrške za multimedijsku karticu,

158

Formatiranje multimedijske kartice ili interne memorije,

350

U aplikacijskoj memoriji pametnog telefona nema

dovoljno slobodnog prostora

Kada u aplikacijskoj memoriji na vašem pametnom telefonu BlackBerry ima malo slobodnog prostora, na pametnom
telefonu će se prikazati dijaloški okvir s popisom aplikacija i jezika koje ne koristite često. Možete izbrisati aplikacije i jezike
s popisa.
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:

• Provjerite jeste li izbrisali stare poruke e-pošte i tekstne poruke, osobito poruke s privicima.
• Provjerite jeste li izbrisali kontakte koji se već nalaze na popisu kontakata vaše organizacije.
• Provjerite jeste li s pametnog telefona izbrisali multimedijske datoteke.
• Ako ste nedavno ažurirali program BlackBerry Device Software preko bežične mreže, provjerite jeste li izbrisali

prethodnu verziju programa BlackBerry Device Software.

• Provjerite jeste li očistili međumemoriju preglednika.

Srodne informacije

Savjeti: Oslobađanje prostora za glazbu, slike, videozapise i datoteke,

39

Korisnički priručnik