BlackBerry 9720 - Više o šifriranju datoteka

background image

Više o šifriranju datoteka

Šifriranje datoteka štiti datoteke koje spremate na pametni telefon BlackBerry i na multimedijskoj kartici koju možete

umetnuti u pametni telefon. Datoteke u memoriji pametnog telefona i na multimedijskoj kartici možete šifrirati pomoću

ključa za šifriranje koji generira vaš pametni telefon, pomoću lozinke pametnog telefona ili pomoću i ključa i lozinke.
Ako datoteke šifrirate pomoću ključa za šifriranje koji stvara vaš pametni telefon, datotekama na multimedijskoj kartici

možete pristupiti samo ako je multimedijska kartica umetnuta u pametni telefon. Ako datoteke šifrirate pomoću lozinke

pametnog telefona, datotekama na multimedijskoj kartici možete pristupiti s bilo kojeg pametnog telefona u koji umetnete

karticu, uz pretpostavku da znate lozinku pametnog telefona.
Srodne informacije