BlackBerry 9720 - Vrijeme na mom pametnom telefonu nije točno

background image

Vrijeme na mom pametnom telefonu nije točno

1. Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Sat.
2. Pritisnite tipku

> Postavi vrijeme.

3. Učinite jedno od sljedećeg:

• Ako je polje Ažuriraj vrijeme postavljeno na Automatski, pritisnite tipku

> Ažuriraj vrijeme.

• Ako ste otputovali u drugu vremensku zonu, polje Vremenska zona postavite na ispravnu vremensku zonu.
• Ako se nalazite u regiji u kojoj je nedavno primijenjeno ljetno računanje vremena ili se počela koristiti druga

vremenska zona, morat ćete ažurirati podatke o vremenskoj zoni na svom BlackBerry pametnom telefonu. Podatke
o vremenskoj zoni možete ažurirati tako da pritisnete tipku

> Dohvati ažuriranja vremenske zone. Kako bi

ova značajka bila podržana, vaša tarifa za usluge mobilne mreže mora uključivati podatkovne usluge (poput poruka
e-pošte ili usluge preglednika). Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, možda nećete moći
ažurirati podatke o svojoj vremenskoj zoni. Više informacija zatražite od administratora.

Korisnički priručnik

Sat

237

background image

Srodne informacije

Prikaz druge vremenske zone na satu,

233

Postavljanje datuma i vremena,

232

Korisnički priručnik

Sat

238