BlackBerry 9720 - Uključivanje alarma

background image

Uključivanje alarma

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Sat.

2.

Pritisnite tipku

> Postavi alarm.

3.

Prstom povucite po dodirnoj plohi gore ili dolje kako biste označili opciju Uključeno ili Radnim danima.

4.

Pritisnite dodirnu plohu.

Na vrhu početnog zaslona prikazat će se indikator sata.
Kako biste postavili dodatne alarme ili alarme za određene dane u tjednu, planirati ih možete preko aplikacije Kalendar.
Srodne informacije

Isključivanje pametnog telefona,

342

Postavljanje alarma u kalendaru,

207