BlackBerry 9720 - Savjeti: Brzi postupci

background image

Savjeti: Brzi postupci

Kompletne upute potražite pritiskom veza pod Srodne informacije na dnu stranice.

Pristupite popularnim opcijama poput postavljanja alarma,
pregleda obavijesti te uključivanja i isključivanja mrežne
veze.

Označite i pritisnite područje pri vrhu početnog zaslona.

Na početnom zaslonu možete pregledati sve aplikacije i
mape ili pak minimizirati ploču kako biste vidjeli pozadinu.

Na navigacijskoj traci pritisnite Sve.

Prebacivanje na drugu aplikaciju.

Pritisnite i zadržite tipku

. Pritisnite aplikaciju.

Napomena: Druga aplikacija može se i dalje izvoditi u
pozadini.

Otvaranje aplikacije pomoću funkcijske tipke.

Pritisnite funkcijsku tipku na bočnoj strani pametnog
telefona BlackBerry.
Napomena: Možete prilagoditi koju će aplikaciju funkcijska
tipka otvarati.

Korištenje skočnih izbornika.

U skočnim izbornicima dostupne su uobičajene dostupne
akcije, a prikazuju se na sredini zaslona. Skočni izbornik
možete, na primjer, koristiti u poruci kako biste poruku
arhivirali, proslijedili ili odgovorili na nju. Za otvaranje
skočnog izbornika zaslon ili dodirnu plohu držite
dodirnutom. Za odabir naredbe dodirnite ikonu ili pritisnite
dodirnu plohu.

Prebacivanje na prikaze Favoriti, Multimedija, Preuzimanja
i Često.

Na početnom zaslonu označite Sve na navigacijskoj traci i
prstom povucite desno ili lijevo na dodirnoj plohi.

Dodavanje aplikacije na ploču Favoriti.

Označite aplikaciju na početnom zaslonu ili u mapi.
Pritisnite tipku

> Označi kao favorit.

Promjena opcija početnog zaslona, primjerice pozadine.

Na početnom zaslonu pritisnite tipku

> Opcije.

Srodne informacije

Korisnički priručnik

Savjeti i prečaci

48

background image

Promjena reakcija uređaja prilikom unosa teksta na početnom zaslonu,

27

Dodjela aplikacije funkcijskoj tipki,

256

Ostavljanje aplikacije pokrenute u pozadini i prebacivanje na drugu aplikaciju,

282