BlackBerry 9720 - Brisanje poruke e-pošte iz pametnog telefona, kao i iz aplikacije za e-poštu na računalu

background image

Brisanje poruke e-pošte iz pametnog telefona, kao i iz

aplikacije za e-poštu na računalu

Za svaku adresu e-pošte koja je povezana s vašim pametnim telefonom BlackBerry možete postaviti opciju Izbriši na.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Usklađivanje e-pošte.

3.

Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite na odgovarajući račun e-pošte.

4.

Promijenite polje Izbriši na u polje Spremnik i telefon.

5.

Pritisnite tipku

> Spremi.

Brisanje poruke e-pošte preko bežične mreže ne traje dugo.

Srodne informacije

Brisanje poruke,

104