BlackBerry 9720 - Uključivanje ili isključivanje bežičnog usklađivanja e-pošte

background image

Uključivanje ili isključivanje bežičnog usklađivanja e-

pošte

Za svaku adresu e-pošte koja je povezana s vašim pametnim telefonom BlackBerry možete uključiti ili isključiti bežično
usklađivanje e-pošte.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Usklađivanje e-pošte.

3.

Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite na odgovarajući račun e-pošte.

4.

Uključite ili isključite potvrdni okvir Bežično usklađivanje.

Korisnički priručnik

Sinkronizacija

404