BlackBerry 9720 - Upravljanje sukobima pri usklađivanju e-pošte

background image

Upravljanje sukobima pri usklađivanju e-pošte

Možete postaviti hoće li u slučaju sukoba prilikom usklađivanja prioritet imati e-pošta s vašeg pametnog telefona
BlackBerry ili e-pošta s računala. Do sukoba dolazi kada promijenite poruku e-pošte koja se nalazi na pametnom telefonu i
u aplikaciji za e-poštu na računalu.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Usklađivanje e-pošte.

3.

Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite na odgovarajući račun e-pošte.

4.

Promijenite polje Kod neusklađenosti.

5.

Pritisnite tipku

> Spremi.