BlackBerry 9720 - Postavljanje automatskog biranja pristupnog broja glasovne pošte

background image

Postavljanje automatskog biranja pristupnog broja

glasovne pošte

Pametni telefon možete postaviti tako da automatski pristupa glasovnoj pošti ako spremite lozinku glasovne pošte. Ako
spremite lozinku glasovne pošte, nećete je morati ručno unositi prilikom svakog dohvata poruka glasovne pošte. Za pristup
porukama glasovne pošte trebat će vam pristupni broj glasovne pošte i lozinka. Pristupni broj glasovne pošte je broj
telefona koji treba birati za pristupanje računu glasovne pošte, a obično ga davatelj usluga bežične mreže sam učitava na
pametni telefon.
Savjet: Za neke sustave glasovne pošte trebat ćete dodati dužu pauzu prije unosa lozinke. Kako biste odredili je li to
potrebno, nazovite svoj račun glasovne pošte i provjerite koliko vremena prođe do odzivnika za unos lozinke.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite tipku

.

Korisnički priručnik

Telefon

83

background image

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Glasovna pošta.

3.

Ako želite, unesite pristupni broj glasovne pošte i lozinku. Kako biste prije lozinke dodali još vremena, pritisnite tipku

.

• Kako biste dodali jednu ili više dodatnih pauza, pokazivač postavite na početak polja Lozinka i odaberite Dodaj

pauzu. Ova opcija namijenjena je dodavanju kratke pauze između pristupnog broja glasovne pošte i lozinke.

• Ako želite da se prije slanja lozinke javi odzivnik, pokazivač postavite na početak polja Lozinka i zatim odaberite

Dodaj čekanje. Ova opcija namijenjena je dodavanju duže pauze između pristupnog broja glasovne pošte i

lozinke.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.

Srodne informacije

Ne mogu provjeriti glasovnu poštu,

88

Provjera glasovne pošte,

81